PROMOTIE VOLWASSENEN

De Heverleese zwemvereniging biedt volwassenen een uitgebalanceerd sportmenu aan en dit op aangepaste niveaus.

 

Beweging en sport kunnen goed zijn voor de gezondheid.

 

De wetenschap is zich reeds lang bewust van de dringende noodzaak aan lichaamsbeweging. Regelmatig? Ja, want het risico op kwetsuren is het hoogst bij ééndagssportbeoefenaars. Drie maal per week is wenselijk!

 

Onze promotie:

€ 5 vermindering per semester voor een 2e sporttak.

€ 15 vermindering per semester voor een 3e sporttak.

 

+ € 25 voor een tweede zwemles per week.