Algemene Regels

Maatregelen voor gebruik sportaccommodaties en kleedkamers

 

Sporten gebeurt nog steeds in georganiseerd verband in een gelimiteerde groep van maximaal 50 personen, inclusief een verplichte sportbegeleider, maar is dus nu zowel indoor als outdoor mogelijk. De verplichte afstandsregels vallen weg binnen de vaste sportbubbel tijdens een bepaalde sportactiviteit en tijdens deelname aan een sportwedstrijd. Dit zorgt ervoor dat ook sportvormen waarbij onderling contact niet kan vermeden worden opnieuw mogelijk zijn.

 

De afstandsregels binnen de sportbubbel moeten niet langer gevolgd worden, maar tussen verschillende bubbels moet dit wel nog gerespecteerd worden. Overbevolking van een indoor sportaccommodatie moet dus zoveel mogelijk worden vermeden. Om dit voldoende te kunnen respecteren moet er in de beschikbare indoor sportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer gewaarborgd kunnen worden. Dit komt overeen met een bezetting van max. 20 personen op een klassiek basketbalterrein of unit.

Voor bepaalde sporten waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks of geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is deze perimeter overdreven. Bij dergelijke activiteiten binnen een afgebakende zone voor één persoon, is een sportoppervlakte van minimaal 10m² per aanwezige sporter voldoende. Deze uitzondering is relevant bij sporten zoals dans, toestelturnen of baantjeszwemmen.

 

De stad stelt haar sportzalen, voetbalaccommodaties, beachvolleyterreinen en het multisportterrein ter beschikking van de clubs en andere gebruikers. Alle accommodaties zijn voorzien van een circulatieplan waardoor de anderhalve meter afstandsregel steeds gegarandeerd wordt. Volg de looplijnen zoals aangeduid in de accommodaties. Blijf voldoende aandacht schenken aan de generieke maatregelen inzake hygiëne voor en na het sporten en kom zeker niet sporten bij vertoon van ziektesymptomen. Was of desinfecteer de handen steeds bij aankomst in de accommodaties en zorg ervoor dat het sportmateriaal zowel voor als na gebruik ervan ontsmet wordt. Voor de ontsmetting van de grote sportmaterialen van de accommodaties zal desinfectiemateriaal voorzien zijnVoor het eigen clubmateriaal vragen we aan de clubs om dit zelf te voorzien.

 

De inkomhal is geen verzamelplaats. Sporters mogen na de sportactiviteit dus niet blijven hangen en moeten zo snel mogelijk huiswaarts keren. Ouders wachten steeds buiten, sporters mogen ten vroegste 20 minuten voor de start van hun activiteit te accommodatie betreden om naar de kleedkamers te gaan. Wanneer je geen gebruikmaakt van de kleedkamer, betreedt je de accommodatie zo kort mogelijk voor de start van de activiteit. Buiten gelden de maatregelen omtrent samenscholing.

 

In deze fase kunnen opnieuw alle sportwedstrijden plaatsvinden, ook bij die sporten waar de social distance niet kan worden gegarandeerd. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemers aan een wedstrijd. Bij indoorwedstrijden mogen maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn, outdoor zijn dat er maximaal 400. Deze combinatie van deelnemers en publiek maakt het opnieuw mogelijk om (kleinschalige) sportevenementen te organiseren. Lees hiervoor zeker de protocollen van Sport Vlaanderen na.

 

Gebruik kleedkamers

 

De kleedkamers en douches worden vanaf 6 juli ter beschikking gesteld voor clubs en gebruikers. Elke sportbubbel krijgt een kleedkamer toegewezen waar ze 20 minuten voor en 20 minuten na de reservatie gebruik van kunnen maken. Indien het gebruik van kleedkamers niet noodzakelijk is adviseren we nog steeds deze niet te gebruiken, om zo het kruisen van personen te beperken en de risico’s te verminderen. Het is aangeraden om je reeds in sportkledij naar de sportaccommodatie te verplaatsen en ter plaatse enkel de bovenkledij te moeten verwijderen. Ook na het sporten is het nog steeds aangeraden thuis te douchen.

 

Wanneer er gebruikgemaakt wordt van de toegewezen kleedkamers moet er per sportbubbel een verantwoordelijke aangeduid worden die instaat voor de reiniging en ontsmetting van de kleedkamers en douches. Concreet houdt dit in dat we van de gebruikers verwachten dat de high-contact oppervlaktes (doucheknoppen, banken, deurklinken, waterkraantje,…) ontsmet worden en de douche afgetrokken wordt wanneer deze werd gebruikt. Er wordt in elke kleedkamer ontsmettingsmateriaal voorzien voor de gebruikers. Deze ontsmetting moet zowel voor als na gebruik van de kleedkamer gebeuren.

 

De reiniging en ontsmetting zal ondersteund en gecontroleerd worden door de medewerkers in de accommodaties. Deze maatregelen implementeren we om langdurige sportbeoefening te kunnen blijven garanderen. Wanneer hiertegen inbreuken worden vastgesteld, zal een volgende reservatie mogelijks geweigerd worden.

 

Uitzondering: In het Sportcomplex Kessel-Lo wordt het gebruik van de kleedkamers enkel toegestaan voor gebruikers van de sporthal. Gebruikers van de dans- en vechtsportzaal kunnen hier geen gebruik van maken. Op die manier trachten we het kruisen van de verschillende sportbubbels zoveel mogelijk te beperken.